Back on TrackMet de steun van het Europees Sociaal Fonds startte Playing for Success Belgium vzw het project Back on Track om moeilijk-bemiddelbare jonge werkzoekenden terug warm maken voor een jobgerichte opleiding of betaalde job. Na afloop van het ESF-project werd beslist Back on Track verder te zetten in een licht gewijzigd format, aangepast aan de vragen en noden van de verschillende partners.