Wat is Playing for Success

img16

Playing for Success biedt een unieke en grensverleggende ervaring voor kinderen en jongeren van 9 tot 14 jaar. De deelnemers streven samen naar succes ervaringen in een project dat spel- en leerplezier in een topsportomgeving centraal stelt. Het samen werken aan gemeenschappelijke opdrachten werkt stimulerend en verrijkend en bevordert wederzijds respect en begrip, over cultuur- en andere grenzen heen. Leren wordt terug tof!

De deelnemers voeren gedurende 8 weken allerlei leuke en leerrijke opdrachten uit die gelinkt zijn aan het “voetbal- of basketbalgebeuren” en zodoende leren ze allerlei zaken bij, bijvoorbeeld op het vlak van rekenen, taal, communicatie en computergebruik. Uiteraard is er ook plaats voor sport en spel. De sport-, spel- en leeractiviteiten worden begeleid door enthousiaste studenten van hogescholen (leerkrachten, sociaal cultureel werkers, enzovoort). Een ervaren centrumcoördinator houdt een oogje in het zeil, zorgt voor de nodige logistieke ondersteuning en leidt de communicatie tussen alle betrokken partijen in goede banen.

img17

Het gratis bijwonen van een wedstrijd, een rondleiding in het stadion, persoonlijk kennismaken met één of meerdere spelers, selfies met spelers en gesigneerde foto’s … Het zijn allemaal leuke extra’s die tot de mogelijkheid behoren!

De peter van het project, een speler van de betrokken club, komt regelmatig op bezoek tijdens de PfS-activiteiten.

Deelname aan Playing for Success is gratis en de activiteiten gaan door in het stadion van een topsportclub.

Inschrijven voor Pfs gebeurt via de school. Scholen die interesse hebben voor dit project kunnen contact opnemen met Pfs via het formulier op de contactpagina.

Wat zijn de Doelstellingen van Playing for Success?

img18
Voor de leerlingen:
 • De deelnemers beleven succeservaringen op het vlak van leren in een fundamenteel andere en stimulerende leeromgeving. De nadruk ligt niet op individuele prestaties, maar wel op samenwerken en teamwork (cfr. teamsport).

 • Hun houding naar leren toe evolueert in positieve zin. Samen leren, respectvol communiceren, presteren en ontdekken, staat centraal in PfS. De deelnemende jongeren krijgen terug of meer GOESTING in leren.

 • Het zelfvertrouwen van de deelnemende jongeren krijgt een boost.

 • Succeservaringen en positieve bevestiging resulteren in een versterkt positief zelfbeeld en de deelnemende jongeren voelen zich gewaardeerd.

 • PfS is een proeftuin in een topsportomgeving waarin de deelnemers nieuwe competenties en vaardigheden kunnen ontdekken of herontdekken … Dit kan helpen bij het maken van positieve leerkeuzes/richtingen

img19
Voor de school:
 • PFS speelt in op de leermotivatie van de jongeren.

 • PFS biedt de mogelijkheid om leerlingen op een andere manier leerkansen te geven en daarnaast toch binnen de school te houden.

 • Door de deelname van een leerling kan de school (geobjectiveerde) info bekomen over allerhande zaken, bijvoorbeeld over de motivatie en inzet van de deelnemer, specifieke competenties en vaardigheden van de jongere in kwestie, zijn/haar leervermogen … Hoe functioneert de jongere in groep, buiten de schoolmuren, kan hij/zij zich aan afspraken en regels houden

 • Door het PfS-verhaal een plaats te geven in het gewone klasgebeuren kunnen leerkrachten deelnemende leerlingen op een positieve manier op de voorgrond plaatsen.

img20
Voor de sportclubs:
 • De sportclubs tonen hun maatschappelijk engagement.

 • Topsporters nemen een positieve, actieve rol op in het vervullen van een voorbeeldfunctie voor de jongeren.

Voor de samenleving:
 • Door ervaringen die de jongeren opdoen, verandert hun gedrag t.o.v. de mensen rondom hen, hun klasgenoten, hun gezin, kortom de maatschappij.

 • Omdat de kans verkleint dat ze de school vroegtijdig verlaten, zullen er op lange termijn meer afgestudeerden op de arbeidsmarkt terechtkomen.